Χειμερινές επεμβάσεις κατά την περίοδο του λήθαργου των πυρηνόκαρπων

Γεωργικές προειδοποιήσεις

Τα καλλιεργητικά μέτρα και οι ψεκασμοί που προτείνονται κατά την περίοδο του λήθαργου των δένδρων έχουν σκοπό να μειώσουν τους αρχικούς πληθυσμούς των εχθρών (έντομα, ακάρεα) καθώς και τα αρχικά μολύσματα των ασθενειών (φυτοπαθογόνοι μύκητες και βακτήρια). Επίσης, αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών κατά την επερχόμενη βλαστική περίοδο, σύμφωνα με το δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων που εξέδωσε το Περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών φυτοϋγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου Βόλου.

Για την καταπολέμηση των ασθενειών εξωασκός, κορυνέο, φαία σήψη και βακτηριακό έλκος σε δέντρα όπως η ροδακινιά, η νεκταρινιά, η βερικοκιά, η κερασιά και η δαμασκηνιά, το κέντρο Βόλου συστήνει τα εξής:

 1. Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό και με τρόπο, ώστε να διευκολύνεται αργότερα ο αερισμός της κόμης των δένδρων.
 2. Κατά τη διαδικασία του κλαδέματος να αφαιρούνται πλήρως και να καίγονται όλοι οι προσβεβλημένοι βλαστοί, κλάδοι καθώς και οι μουμιοποιημένοι καρποί που παραμένουν στα δέντρα, αλλά και εκείνοι που είναι πεσμένοι στο έδαφος.
 3. Δέντρα με μεγάλη έκταση προσβολής από τις ανωτέρω ασθένειες πρέπει να εκριζώνονται και να καίγονται άμεσα.
 4. Άμεση προστασία των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλα μυκητοκτόνα, καθώς και απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος με εμβάπτιση σε διάλυμα χλωρίνης 10%.
 5. Ψεκασμός πλήρους κάλυψης των δένδρων με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα, δέκα τουλάχιστον ημέρες μετά το κλάδεμα και μέχρι το φούσκωμα των ματιών, με ξηρό καιρό και θερμοκρασία υψηλότερη από 5° C.

Βακτηριακό κάψιμο μηλιάς-αχλαδιάς

Το περιφερειακό κέντρο Βόλου προτείνει επίσης μέτρα και για το βακτηριακό κάψιμο της μηλιάς και της αχλαδιάς. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του λήθαργου των δένδρων και για τον περιορισμό της μετάδοσης του παθογόνου βακτηρίου, κυρίως κατά την ευαίσθητη περίοδο της άνθησης, συνιστώνται:

 1. Αφαίρεση και κάψιμο όλων των προσβεβλημένων και των ύποπτων προσβολής τμημάτων των δένδρων. Τα προσβεβλημένα μέρη πρέπει να αφαιρούνται με τουλάχιστον 30 εκατοστά υγιούς τμήματος και οι μεγάλες τομές να καλύπτονται άμεσα με κατάλληλο προστατευτικό σκεύασμα. Οι εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού των δένδρων πρέπει οπωσδήποτε να εκτελούνται με ξηρό καιρό.
 2. Δέντρα με προσβολή στον κορμό ή στη βάση των βραχιόνων καλό είναι να εκριζώνονται και να καίγονται άμεσα.
 3. Κοπή και κάψιμο ξενιστών του βακτηρίου, όπως γκορτσιά, βάτος, πυράκανθος, κράταιγος κ.ά., που βρίσκονται γύρω από τους οπωρώνες και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων.
 4. Τακτική απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος σε διάλυμα χλωρίνης 10%, για την αποφυγή μετάδοσης του παθογόνου σε υγιή τμήματα και δέντρα.
 5. Μετά το τέλος των εργασιών, συνιστάται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα στις συνιστώμενες δόσεις.
 6. Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης στην απολύτως αναγκαία, διότι η ασθένεια είναι ιδιαίτερα σοβαρή στα εύρωστα δέντρα.