Χορήγηση De minimis στην οστρακοκαλλιέργεια – Αναλυτικά τα ποσά

Δημοσιεύθηκε στη διαύγεια η πρόσκληση για τις αιτήσεις χορήγησης De minimis στην οστρακοκαλλιέργεια.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο (ενιαία επιχείρηση) καθορίζεται ως το κατ’ αποκοπή ποσό των 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης για οστρακοκαλλιέργεια, από τη συνολική δαπάνη συνολικού ύψους 2.754.126 ευρώ για το έτος 2022.

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι οι οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά η νομικά πρόσωπα) όλης της Επικράτειας που λειτουργούν νόμιμα (έχουν άδεια λειτουργίας από το έτος 2020 έως και τη δημοσίευση της ΚΥΑ), υπέβαλαν μέχρι και 31.01.2022 δήλωση παραγωγής για το 2020 στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση