Τροπολογία για τη χορήγηση επιδόματος οικογενειών ορεινών – μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα, 2019 και 2020

Με τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή μετά από την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου για τις μικροπιστώσεις του υπουργείου Οικονομικών, αναφέρονται οι λεπτομέρειες χορήγησης του επιδόματος σε οικογένειες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με χαμηλά εισοδήματα για τα έτη 2019 και 2020.

Η οικονομική αυτή ενίσχυση καταβάλλεται σε ιδιαίτερα οικονομικά ευάλωτες οικογένειες που κατοικούν  στις εν λόγω περιοχές με πολύ χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το εισόδημά τους κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 4.700 ευρώ (από τα εισοδήματα εξαιρούνται και τα επιδόματα μακροχρόνιας ανεργίας).

Επίδομα 2019: Ορισμός ορεινών – μειονεκτικών περιοχών

Ως γνωστόν η εξέταση των αιτήσεων για το επίδομα του 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη, κάτι που αναφέρεται και στην τροπολογία. Επιπλέον: «Ειδικά για το έτος 2019 ως μειονεκτικές περιοχές νοούνται οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» και στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά από τροποποίησή της δυνάμει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ της οδηγίας 89/558/ΕΟΚ της οδηγίας 93/66/ΕΟΚ και της απόφασης 94/516 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μονιμότητα κατοικίας: Τι θα ισχύσει για το 2020

Στην τροπολογία αναφέρεται: «σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση όπως αυτή διαμορφώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4659/2020 (Α’21) το κριτήριο της μονιμότητας της κατοικία σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τεκμηριώνεται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής τους φορολογικά έτη, η ρύθμιση δε αυτή εφαρμόζεται για τη χορήγηση της ενίσχυσης του έτους 2020 και εφεξής. Στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4659/2020 εφαρμόζεται στις αιτήσεις που αφορούν στην καταβολή της ενίσχυσης για το έτος 2019 και εντεύθεν.

Στο επίδομα εντάσσονται ως δικαιούχοι και οι Έλληνες υπήκοοι, πολίτες άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Αν ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος αλλά είναι η μητέρα, το επίδομα χορηγείται στη μητέρα.

Πότε πληρώνονται τα επιδόματα

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η καταβολή του επιδόματος για το 2019 όταν θα τεθεί σε λειτουργία η πληρωμή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, ενώ η χορήγηση του επιδόματος του 2020 έχει προσδιοριστεί για Φθινόπωρο.

Διαβάστε ΕΔΩ όλη την τροπολογία