Χωρίς υποδομές και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες η ευρωπαϊκή ύπαιθρος

Αυτονόητες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους ζητούν οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών

Τη βελτίωση των υποδομών στην ύπαιθρο ζητά η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών, με τη δημιουργία ενός δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών να αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αναβάθμιση της καθημερινότητας στις αγροτικές περιοχές. Εξίσου σημαντική είναι η πρόσβαση των κατοίκων της υπαίθρου σε βασικές υπηρεσίες, όπως νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, ταχυδρομείο και τράπεζες. Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μακροπρόθεσμο όραμα των αγροτικών περιοχών.

Στη διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 7 Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020, έλαβαν μέρος 2.326 άτομα από όλη την ΕΕ, με τους μισούς από τους συμμετέχοντες να προέρχονται από την Ισπανία, την Αυστρία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία.

Ειδικότερα, το 67% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο δεν υπάρχουν επαρκείς «ποιοτικές ευκαιρίες απασχόλησης», με το 38% να σημειώνει πως υπάρχει και έλλειψη «ποιοτικών ευκαιριών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης».

Για τους ερωτηθέντες, κατά τα επόμενα 20 χρόνια, η ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα της ψηφιακής συνδεσιμότητας (93%), των βασικών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (94%), αλλά και από τη βελτίωση των κλιματικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργίας (92%). Μεγάλη σημασία δίνουν στις υπηρεσίες φροντίδας (π.χ. υποστήριξη παιδιών, ατόμων Τρίτης Ηλικίας, με αναπηρία κ.ά.), αλλά και στην απασχόληση.

Οι ίδιοι απαντούν πως νιώθουν ότι έχουν «μείνει πίσω όσον αφορά την υπόλοιπη κοινωνία», με το 45% των απαντήσεων να προέρχεται από ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, το 41% να ζει σε κάποια αγροτική περιοχή και το 56% σε απομακρυσμένη αγροτική περιοχή.