Χρηματοδότηση ύψους 2.9 εκατ. ευρώ για αγροτική οδοποιία στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου

Χρηματοδότηση για την Αγροτική Οδοποιία στο Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου ύψους 2.906.800 Ευρώ ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στυλιανός Πέτσας, έργο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ουσιαστικό για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην ύπαιθρο.

Με την υλοποίηση του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», επιτυγχάνεται η ευκολότερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, καθώς και η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου που παράλληλα με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Δημήτρης Κοκκίνος δήλωσε ότι η χρηματοδότηση του έργου αφορά σε ένα «…κομβικής σημασίας αίτημα του Δήμου Μυλοποτάμου που, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την προσβασιμότητα σε μια από τις πιο ανεπτυγμένες αγροτικές περιοχές του νησιού και ως εκ τούτου αναμφίβολα θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στις περιοχές παρέμβασης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ