Η χρήση διαφορετικών λιπασμάτων επηρεάζει το πώς βράζουν οι φακές

Τι αποκαλύπτουν τα πειράματα στο ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Η χρήση διαφορετικών τύπων λιπασμάτων επηρεάζει τη βραστικότητα της φακής, γεγονός που προβληματίζει πολλούς φακοπαραγωγούς, καθώς δημιουργεί προβλήματα στην προώθηση και τη διάθεση του προϊόντος τους.

Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΠΑΛ Φαρσάλων και στον εργαστηριακό χώρο του τομέα Γεωπονίας κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα, έγινε προσπάθεια σε πειραματικό επίπεδο να εξαχθούν χρήσιμα στη γεωργική πράξη συμπεράσματα για την καλλιέργεια της φακής, και όπως αποδείχθηκε η χορήγηση Φωσφόρου (P) με χρήση λιπάσματος 0-45-0 επηρέασε αισθητά το βράσιμο της φακής (πολύ καλή βραστικότητα), ενώ η χορήγηση Καλίου (Κ) με χρήση λιπάσματος 0-0-50 επηρέασε το βράσιμο της φακής, λιγότερο όμως σε σχέση με τον Φώσφορο, γιατί υπήρχαν και σπόροι όχι τόσο καλά βρασμένοι.

Έρευνα

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας διατηρήθηκαν κάποιες παράμετροι σταθερές (ελεγχόμενες μεταβλητές), όπως διατήρηση μάρτυρα, έκταση πειραματικής επιφάνειας, ποσότητα σπόρου, δόσεις λιπάσματος, συχνότητα και ποσότητα λίπανσης και το περιβάλλον ανάπτυξης (σπορά σε υπαίθριο χώρο, άρα κλιματολογικές συνθήκες ίδιες), προκειμένου να καταγραφούν οι όποιες αλλαγές στην εξελικτική πορεία των φυτών αλλά και στην ποιότητα των σπόρων.

Μετά τη συγκομιδή της φακής, ακολούθησε ο έλεγχος της βραστικότητας (το βράσιμο έγινε στην ίδια ποσότητα νερού και φακής, στον ίδιο χρόνο, με το ίδιο μάτι κουζίνας κ.λπ.). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ανάμεσα σε 12 διαφορετικούς τύπους λιπασμάτων, χημικών και βιολογικών, με διαφορετική σύνθεση θρεπτικών στοιχείων, η βραστικότητα επηρεάστηκε με αισθητή διαφορά από τη χορήγηση Φωσφόρου (P), ενώ λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα έδωσε η χρήση Καλίου (Κ).

Χρήσιμα συμπεράσματα

Το αποτέλεσμα της έρευνας επιβεβαίωσε τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και την άποψη πολλών ειδικών επιστημόνων και γεωπόνων στο πεδίο εφαρμογής.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο καθηγητή, Νίκο Σταφύλλη, «τα συμπεράσματα αυτά κοινοποιούνται σε διάφορα γεωπονικά γραφεία και στον γεωπονικό σύλλογο, διότι συνήθως η γνώση περιορίζεται στη βιβλιογραφία και όχι στα αποτελέσματα πειραμάτων. Εκτιμώ ότι τα ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο των εργαστηριακών τους μαθημάτων, μπορούν να δώσουν απλές πρακτικές συμβουλές σε επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και όχι μόνο, αφού αφουγκράζονται καθημερινά τα προβλήματα και τις αδυναμίες της γεωργικής παραγωγής».

Υπενθυμίζεται ότι και πέρυσι, σε ΕΠΑΛ της Λάρισας, ο κ. Σταφύλλης με τους μαθητές του διεξήγαγε πειράματα σχετικά με το αν καίγονται τα φυτικά υπολείμματα μετά τη συγκομιδή της παραγωγής, και προέκυψαν συμπεράσματα αναφορικά με το λίπασμα που δίνει μεγαλύτερη απόδοση, πώς ο σπόρος πρέπει να τοποθετηθεί, βαθιά στο έδαφος ή επιφανειακά, και πόσο πυκνή θα πρέπει να είναι η σπορά.

Με πρωτοβουλία του Λαρισαίου καθηγητή Γεωπονίας, Νίκου Σταφύλλη, κάθε χρόνο, σε ΕΠΑΛ του νομού, γίνονται πειράματα προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα στη γεωργική πρακτική συμπεράσματα, τα οποία απαντούν σε ερωτήματα και διλήμματα καλλιεργητών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των μαθητών που σπουδάζουν Τεχνολόγοι Φυτικής Παραγωγής.