Του χρόνου η τελική πρόταση της Κομισιόν για το πλαίσιο της φυτοπροστασίας

Σε διαδικτυακή εκδήλωση στις 19 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε τα επόμενα βήματα σχετικά με την επαναξιολόγηση της Οδηγίας 2009/128 για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Η εκ νέου αξιολόγηση γίνεται στο πλαίσιο των στόχων που τέθηκαν στη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F), που αποτελεί μέρος της «Πράσινης Συμφωνίας».

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν, οι ευρωπαϊκές αρχές ελπίζουν η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Η νέα δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου. Επιπλέον, αναμένεται μια μελέτη επιπτώσεων, σχετικά με τις συνέπειες της ευθυγράμμισης του πλαισίου ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων με τη στρατηγική F2F μέχρι το τέλος του 2021. Τα συμπεράσματα της μελέτης θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα κείμενα από τα κράτη – μέλη, την Ευρωβουλή, τους ερευνητές και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αφού όλα τα παραπάνω αναλυθούν και συνεκτιμηθούν, η Κομισιόν θα προωθήσει την πρότασή της για το νέο πλαίσιο ορθολογικής χρήσης εντός του πρώτου τριμήνου του 2022.