Υιοθέτηση της καινοτομίας και της συμβουλευτικής μέσω των επιδεικτικών αγροκτημάτων

Σε εφαρμογή τίθεται η πρακτική των επιδεικτικών αγροκτημάτων στην Ευρώπη για τη μεταφορά της γνώσης, των νέων πρακτικών και τεχνολογικών εργαλείων καθώς και τη σημασία της παροχής συμβουλών. Ένα από αυτά είναι το κέντρο FarmOn, που αποτελεί μία ομάδα περιφερειακής εμβέλειας στο πλαίσιο του δικτύου NEFERTITI, το οποίο αναζητά τρόπους με τους οποίους τα αγροκτήματα μπορούν να αποκτήσουν μία πιο «ελκυστική εικόνα». Περιλαμβάνει επιδεικτικά αγροκτήματα και προωθεί αγροδιατροφικές καινοτόμες δράσεις από την Ουγγαρία. Το κέντρο FarmOn έχει ήδη οργανώσει την πρώτη του συνάντηση προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα οφέλη που προσφέρει η ευφυής γεωργία και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εν λόγω συνάντηση έλαβε χώρα στο αγρόκτημα του Imre Fazekas, όπως αναφέρεται στο περιοδικό καινοτομίας της EIP-AGRI. Ο Imre παρουσίασε, σε μία ομάδα νέων επαγγελματιών αγροτών και φοιτητών της γεωπονικής, τις καινοτομίες που εφαρμόζει στο αγρόκτημά του μεταξύ των οποίων είναι η χρήση ενός νέου μηχανήματος διαλογής σπόρων. Μίλησε, επίσης, για τις νέες επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει, ιδιαίτερα σε εργαλεία γεωργίας ακριβείας.

«Η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας και των καινοτόμων δράσεων στον αγροτικό τομέα προσφέρει τη μεγαλύτερη επιβράβευση» αναφέρει ο Imre. «Η ανταλλαγή ιδεών που προτείνονται από ειδικούς μάς δίνει έμπνευση για περαιτέρω νέες ιδέες οι οποίες μπορούν να συμβάλουν θετικά στη γεωργία».