ΥΠΑΑΤ: Στο ακέραιο θα πληρωθεί το σύνολο των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών – Εξασφαλίστηκαν επιπλέον 2 εκατ. ευρώ

Με 2 εκατ. ευρώ επιπλέον ενισχύεται το έκτακτο μέτρο του ΠΑΑ για την ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών (Μέτρο 21) όπως εγκρίθηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020. Πρόκειται για πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που μεταφέρεται από πόρους της πρόσθετης εθνική χρηματοδότησης του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση).  Στόχος όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά είναι «να πληρωθεί στο ακέραιο το σύνολο των δικαιούχων».

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της 8ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014 -20, δεν κινδυνεύουν οι πόροι της Εξισωτικής, καθώς για την πληρωμή της, έχουν εξοικονομηθεί πόροι είτε από τη διαγραφή μέτρων του ΠΑΑ είτε από τη μείωση των κονδυλίων δράσεων και μέτρων προκειμένου να μεταφερθούν τα κονδύλια στην Εξισωτική.

Το σύνολο των κοινοτικών πόρων που εξοικονομούνται ανέρχεται στο ποσό των 273,45 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 272,89 εκατ. ευρώ κατανέμονται στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», για να καλύψει τις πληρωμές του έτους εφαρμογής 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη έχει υπογραφεί από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης η έγκριση πίστωσης 252 εκατ. ευρώ, η οποία και θα κατευθυνθεί για την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2020.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις αλλαγές στο ΠΑΑ 2014-20 και το μέλλον της Εξισωτικής στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 /12/20