ΥΠΑΑΤ: Έγκριση ποσού ύψους 219 χιλιάδων ευρώ για προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους 219.062,69 ευρώ από το ΥΠΑΑΤ, για την χρηματοδότηση της πράξης «Δράση 10.1.01: Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020 προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.

Από το παραπάνω ποσό των 219.062,69 € ποσό ύψους 149.062,69€ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του ΥΠΑΑΤ