Σχέδια Βελτίωσης: Οριστικοποιήθηκε η κατανομή 600 εκατ. ευρώ ανά περιφέρεια – Αναλυτικά τα ποσά

Οριστικοποιήθηκε η κατανομή των πόρων ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ για τα Σχέδια Βελτίωσης ανά Περιφέρεια, μετά και την τροποποιητική απόφαση της πρόσκλησης, και αυτό σημαίνει – όπως είχε γράψει το ypaithros.gr – ότι 2 στους 3 αγρότες (64%) που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα θα αποκτήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το συγκεκριμένο μέτρο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η κατανομή των πόρων, με την αξιοποίηση της υπερδέσμευσης, έγινε λαμβάνοντας υπόψη:

  • το επενδυτικό ενδιαφέρον, που εκδηλώθηκε σε κάθε Περιφέρεια,
  • τις προτεραιότητες της πολιτικής στόχευσης του μέτρου, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στην σχετική πρόσκληση και αφορούν στην ενθάρρυνση επενδύσεων από συλλογικά σχήματα, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προώθηση περιβαλλοντικών επενδύσεων, καθώς και
  • τη λογική σύγκλιση των Περιφερειών.

Με την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης της πρόσκλησης του μέτρου οι Περιφέρειες πλέον μπορούν, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης, να προχωρήσουν άμεσα στην έγκριση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Κατανομή υπερδέσμευσης στο σύνολο των δράσεων

Περιφέρεια

Αρχικός Π.Υ. Πρόσκλησης

Αιτούμενη Δ.Δ.

Κατανομή Υπερδέσμευσης

Νέος Π/Υ

Αν. Μακ. & Θράκης

          28.826.000  

   129.239.815  

46.590.691

     75.416.691  

Αττικής

            9.310.000  

       7.656.843  

-1.653.157

       7.656.843  

Βορείου Αιγαίου

          16.560.000  

     80.480.888  

29.658.452

     46.218.452  

Δυτικής Ελλάδας

          28.289.000  

     70.241.989  

19.465.636

     47.754.636  

Δυτ. Μακεδονίας

          20.947.000  

     73.437.855  

24.355.067

     45.302.067  

Ηπείρου

          16.291.000  

     36.109.521  

9.195.533

     25.486.533  

Θεσσαλίας

          30.883.000  

   104.571.626  

34.190.554

     65.073.554  

Ιονίων Νήσων

            8.414.000  

       4.127.068  

-4.286.932

       4.127.068  

Κεν. Μακεδονίας

          59.530.000  

   250.608.378  

88.657.857

   148.187.857  

Κρήτης

          28.289.000  

     55.070.381  

12.426.209

     40.715.209  

Νοτίου Αιγαίου

            9.669.000  

     15.670.592  

2.784.660

     12.453.660  

Πελοποννήσου

          31.331.000  

     59.172.764  

12.918.213

     44.249.213  

Στερεάς Ελλάδας

          27.661.000  

     48.560.767  

9.697.217

     37.358.217  

Χώρα

316.000.000

934.948.487

284.000.000

600.000.000

 

Σε σχετική δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης ανέφερε: «Με αίσθημα ευθύνης, συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και τις πολιτικές μας προτεραιότητες για την στήριξη των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας προχωράμε συντονισμένα και μεθοδικά στην υλοποίηση του προγραμματικού σχεδιασμού μας για το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης του ΠΑΑ 2014-2020, αξιοποιώντας τη δυνατότητα υπερδέσμευσης και διαθέτοντας συνολικούς πόρους ύψους 600 εκατ. ευρώ για την έγκριση από τις Περιφέρειες των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν στη σχετική πρόσκληση.

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του προγραμματισμού μας, που ξεκίνησε με την επίλυση του θέματος του εύλογου κόστους για την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και συνεχίστηκε με την υιοθέτηση του νέου μοντέλου στοχοθεσίας, την εντατικοποίηση της συνεργασίας μας με τις Περιφέρειες και βεβαίως την ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης της ρευστότητας για την υλοποίηση των επενδύσεων. Με τις κινήσεις αυτές, θέτουμε τις βάσεις και προσδοκούμε το 2020 να αποτελέσει έτος επενδυτικής επανεκκίνησης της αγροτικής μας οικονομίας, προσδίδοντας νέα δυναμική στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της πατρίδας μας».

Σχέδια Βελτίωσης: Δύο στα τρία περνάνε, όλα κλείνουν πριν την Agrotica