Υπεγράφησαν νέες ενισχύσεις De minimis – Τα προϊόντα και οι περιοχές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του υπουργείου Οικονομικών, για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

Ειδικότερα και σύμφωνα πάντα με την απόφαση, τα de minimis αφορούν στον τομέα των σταφυλιών ΠΕ Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής έτους 2021, Φασόλια Γίγαντες ΠΕ Καστοριάς και Φλώρινας έτους 2019, θερμοκήπια στους Δήμους Αχαρνών, Κρωπίας, Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής έτους 2022, Αμυγδαλιές τοπικής κοινότητας Κεραμιδίου, Κερασέας και Καναλιών, Δήμου Ρήγα Φεραίου ΠΕ Μαγνησίας έτους 2022 και οινοποιήσιμα σταφύλια Δήμου Τυρνάβου έτους 2022.

Χρηματοδότηση
1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ),ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού για το έτος 2023 από τον προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α. Τ.
2. Για το έτος 2023 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 8.492.328 ευρώ, υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
3. Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Το ύψος των de minimis καθορίζονται ως εξής:

  •  οι δικαιούχοι φασολιών πλακέ – γίγαντες και φασολιών – γίγαντες ελέφαντες που  έχουν αγροτεμάχια στην ΠΕ Φλώρινας σε 70 ευρώ/στρέμμα και για όσους δικαιούχους έχουν αγροτεμάχια στην ΠΕ Καστοριάς σε 105 ευρώ/στρέμμα.

Όσοι από τους δικαιούχους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» για το έτος 2019 από 01.01.2019 έως και την 23.02.2022, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι, λαμβάνουν το 50% του ύψους της ενίσχυσης κατά περίπτωση,

  •  οι δικαιούχοι των επιτραπέζιων σταφυλιών θα αποζημιωθούν με 150 ευρώ/στρέμμα.

Όσοι από τους δικαιούχους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» για το έτος 2021 από 01.01.2021 έως και την 23.02.2022, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι, λαμβάνουν το 50% του ύψους της ενίσχυσης,

  •  για την καλλιέργεια κηπευτικών και ανθοκομικών υπό κάλυψη, το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
  • δ) στους αμυγδαλοπαραγωγούς η αποζημίωση καθορίζεται σε 90 ευρώ/στρέμμακαι
  • ε) για τους δικαιούχους οινοποιήσιμων σταφυλιών Δήμου Τυρνάβου της Π.Ε Λάρισας σε 120 ευρώ/στρέμμα.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ