ΥΠΕΝ: Eπιταχύνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων

Την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τα Πράσινα Σημεία και την παροχή ενός ακόμα “εργαλείου” στην τοπική αυτοδιοίκηση, που θα διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία συλλογής στην πηγή πολλών “ρευμάτων” αποβλήτων, έχει στόχο η τροποποίηση σχετικής ΚΥΑ, ύστερα από πρωτοβουλία του αναπληρωτή ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου. Μάλιστα, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι ΟΤΑ μπορούν πλέον να εμπορεύονται τα υλικά που ανακτούν από τα Πράσινα Σημεία, μειώνοντας αντίστοιχα τα τέλη καθαριότητας των δήμων.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η συγκεκριμένη τροποποίηση παρέχει επιπλέον την δυνατότητα στους ΟΤΑ να αναπτύξουν τη διαλογή στην πηγή, να σχεδιάσουν και να χωροθετήσουν Πράσινα Σημεία και να διαχειρίζονται τα υλικά που συγκεντρώνονται σε αυτά.

Επιπλέον, διευκολύνεται η αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων για τους δήμους, αλλά και η ένταξή τους στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη), που συνεπάγεται γρήγορη απορρόφηση των κονδυλίων και κατασκευή περιβαλλοντικών υποδομών σε κάθε ΟΤΑ της χώρας.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, η προαναφερόμενη τροποποίηση ενισχύει την κυκλική οικονομία, αλλά και την κοινωνική οικονομία, εφόσον επιτρέπει και αξιοποιεί τη συνεργασία των ΟΤΑ με ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) και την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή με την περιβαλλοντική εκπαίδευση.