Υπενθυμίσεις για αιτήσεις που λήγουν

✱ Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2024 μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για υπαγωγή στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά.

✱ Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2024 έχει παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020 «Σύσταση νέων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».