Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων και των πληρωμών που λήγουν

✱ Έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης στήριξης για τα προγράμματα προώθησης οίνων.

✱ Έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 έχει παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».

✱ Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το έτος 2021.

✱ Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι δικαιούχοι ενταγμένοι στο Μέτρο των Βιολογικών να συνάψουν σύμβαση με σύμβουλο.

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Παρατείνεται με υπουργική απόφαση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως και τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2022. Επιπλέον, παρατείνεται και η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης και ακύρωσης των ήδη οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης μέχρι την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022.