Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων και των πληρωμών που λήγουν

✱ Παράταση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022 για την εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών του ΕΛΓΑ για το έτος 2021.

✱ Ολοκληρώνεται την 1η Δεκεμβρίου 2022 η περίοδος υποβολής των αιτήσεων νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2023.

✱ Λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2022 η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πληρωμής για το 1ο έτος υλοποίησης του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022. Έως τις 16 Ιανουαρίου 2023 η υποβολή των φακέλων των εκτυπωμένων αιτήσεων πληρωμής.