Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων που λήγουν

✱ Παράταση μέχρι την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 (και ώρα 23:59:59) δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των προσκλήσεων για συμμετοχή στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

✱ Έως και τις 3 Ιουνίου 2022 θα είναι ενεργή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών».

Με 11,09 ευρώ ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη η στήριξη για τους μελισσοκόμους των Μικρών Νησιών του Αιγαίου

Σε 11,09 ευρώ ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη καθορίστηκε τελικά το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του Προγράμματος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2021. Σύμφωνα με την απόφαση, επειδή «το γινόμενο του αριθμού των επιλέξιμων προς ενίσχυση κυψελών επί τον αριθμό δώδεκα (12 ευρώ το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά κατεχόμενη κυψέλη), υπερβαίνει το συνολικά εγκεκριμένο ποσό ενίσχυσης των 1.800.000 ευρώ, εφαρμόζεται ενιαία οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά επιλέξιμη κυψέλη και καθορίζεται το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του Προγράμματος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2021 σε ένδεκα ευρώ και εννέα λεπτά (11,09 ευρώ) ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη».