Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων που λήγουν

✱ Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημιώσεων των επαγγελματιών αγροτών από τις πυρκαγιές του έτους 2021, όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), με τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2020, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση εγγραφής έως και την 15η Ιουλίου 2022.

✱ Μέχρι και τις 25 Ιουλίου 2022 (και ώρα 23.59) παρατάθηκε η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών».

✱ Παρατείνεται έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 η προθεσμία υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».