Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων που λήγουν

✱  Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 έχουν προθεσμία οι δικαιούχοι της 5ης πρόσκλησης των Βιολογικών να υποβάλουν μέσω Πληροφοριακού Συστήματος τη σύμβαση με σύμβουλο γεωπόνο.

✱  Έως και τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή παραστατικών για τη 2η και 3η πρόσκληση της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» για το έτος εφαρμογής 2022.

✱  Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2022 οι δικαιούχοι της τελευταίας πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» μπορούν να καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα απαιτούμενα παραστατικά συμμόρφωσης.