Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων που λήγουν

✱ Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2022 οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ.

✱ Μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία.

✱ Για την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μμ.) μετέθεσε τώρα το ΥΠΑΑΤ την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο «Γενετική Βελτίωση Ζώων», στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με το υπουργείο, «η μετάθεση γίνεται προκείμενου να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης στον οδηγό του προγράμματος προτάσεων ενδιαφερόμενων φορέων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση του έργου». Με την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων να μετατίθεται στις 7 Δεκεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις 23 ημέρες περιθώριο, με δεδομένο ότι η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας είναι η 30ή Δεκεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.).