Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων που λήγουν

Λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2022 η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πληρωμής για το 1ο έτος υλοποίησης του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014- 2022. Έως τις 16 Ιανουαρίου 2023 η υποβολή των φακέλων των εκτυπωμένων αιτήσεων πληρωμής.

Έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.) θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στο υποέργο «Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών» του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έως τις 11 Φεβρουαρίου 2023 η παράδοση της ξηρής σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, σχετικά με τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα της καλλιέργειας Κορινθιακής σταφίδας.

Σε εξέλιξη η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για τη Γενετική Βελτίωση των Ζώων

«Οι αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από ΜμΕ, προκειμένου να κριθούν επιλέξιμες, πέραν των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών, περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον ενισχύσεις για δαπάνες στη γενετική βελτίωση των αγροτικών παραγωγικών ζώων ή ενισχύσεις για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στη γενετική βελτίωση των αγροτικών παραγωγικών ζώων.

Οι αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις, προκειμένου να κριθούν επιλέξιμες, πέραν των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών, περιλαμβάνουν αποκλειστικά ενισχύσεις για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στη γενετική βελτίωση των αγροτικών παραγωγικών ζώων».

Αυτά προβλέπει, μεταξύ άλλων, η 3η τροποποιητική απόφαση της πρόσκλησης για το Υποέργο «Γενετική βελτίωση Zώων» του Ταμείου Ανάκαμψης. Σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης αφορούν αποκλειστικά τη γενετική βελτίωση των αγροτικών παραγωγικών ζώων. Η πρόσκληση έχει ενεργοποιηθεί με την υποβολή αιτήσεων να είναι δυνατή μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2023 (ώρα 12:00 μ.μ.) ή μέχρι εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης. Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14,7 εκατ. ευρώ.