Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων που λήγουν

✱ Μέχρι τις 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2021.

✱ Έως και τις 26 Απριλίου 2022 θα μπορούν οι ενταγμένοι της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-20 να υποβάλουν παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρμογής 2021 στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

✱ Μέχρι τις 4 Ιουλίου 2022 θα έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του ΠΑΑ 2014-20 να υποβάλουν μέσω του ΠΣΚΕ αίτηση πληρωμής για την καταβολή της γ’ ή και της δ’ δόσης.