Οι υπενθυμίσεις των πληρωμών και αιτήσεων που λήγουν

✱ Έως τις 28 Ιανουαρίου 2022 η ημερομηνία παράδοσης ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2021, σύμφωνα με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

✱ Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 έχουν προθεσμία οι τευτλοπαραγωγοί που αιτούνται Συνδεδεμένης Ενίσχυσης να έχουν παραδώσει το προϊόν τους σε μεταποιητική μονάδα. Όπως προειδοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διοικητικός έλεγχος για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων έτους 2021 θα γίνει στο 100% των αιτήσεων της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης.

✱ Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 36 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι περιφέρειες, δήμοι, λιμενικά ταμεία κ.ά.