Οι υπενθυμίσεις των πληρωμών και αιτήσεων που λήγουν

Παράταση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη 1η Φάση 2021 του Μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» έως τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμη η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων έτους 2021 για τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών.

Στις 31 Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την τοποθέτηση εγκεκριμένου τύπου Διατάξεων Προστασίας Έναντι Ανατροπής (ΔΠΕΑ) στους παλιούς γεωργικούς ελκυστήρες.