Υπενθυμίσεις προθεσμιών και των αιτήσεων που λήγουν

✱ Παράταση αιτήσεων έως τις 22 Μαρτίου 2024 (και ώρα 15:00) έχει δοθεί για τις δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

✱ Έως τις 8 Απριλίου 2024 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων σε δύο νέες δράσεις για την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.