Υπενθυμίσεις προθεσμιών και των αιτήσεων που λήγουν

✱ Προθεσμία μέχρι τις 14 Μαΐου 2024 έχουν οι δικαιούχοι του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του ΠΑΑ 2014-2020 για να υποβάλουν αίτημα πληρωμής, προκειμένου να λάβουν τις τελευταίες δόσεις (δ’ και ε’ δόση) της ενίσχυσής τους.

✱ Παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2024 για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα», στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.