Υπενθυμίσεις προθεσμιών και των αιτήσεων που λήγουν

✱ Έως και τις 31 Μαΐου 2023 θα μπορούν οι ενταγμένοι της 2ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» να υποβάλουν τα προβλεπόμενα παραστατικά ειδικών διατάξεων, αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

✱ Μέχρι τις 12 Ιουλίου 2023 θα τρέχει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του υποέργου «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

✱ Μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2023 θα ισχύει η προθεσμία πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ – του προηγούμενου έτους 2022.