Υπενθυμίσεις προθεσμιών και των αιτήσεων που λήγουν

Άνοιξε ξανά το πληροφοριακό σύστημα για τις μεταβιβάσεις στη δράση των αυτόχθονων φυλών

Η εφαρμογή Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις – Αίτημα Μεταβίβασης – Αίτημα αποδοχής για τις πράξεις των ενταγμένων δικαιούχων της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», μετά την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος, θα παραμείνει ανοικτό για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερόμενων, μέχρι και το Σάββατο 5 Αυγούστου 2023.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του ζωικού κεφαλαίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία μεταβίβασης του ζωικού κεφαλαίου στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) με καταληκτικές ημερομηνίες αυτές που αναφέρονται στην αριθμ. 438/98870/8-4-2020 (ΑΔΑ: Ψ59Μ4653ΠΓ-ΑΑΘ) εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ξεκίνησε η καταχώριση αριθμού σήμανσης ιπποειδών για αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων

Μέχρι και τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 θα μπορούν οι ενταγμένοι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, κάτοχοι ιπποειδών της 1ης και 2ης πρόσκλησης, ειδικά για το έτος 2022, να καταχωρίσουν τις πιθανές αλλαγές του αριθμού σήμανσης των ίππων τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09 στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1019/ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου οι έλεγχοι σε αιτήματα επιλεξιμότητας

Μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2023 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτημάτων επιλεξιμότητας για τις αιτήσεις έτους 2022 αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τροποποίηση του εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2022, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο έλεγχος των αιτημάτων επιλεξιμότητας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 01/09/2023, ενώ διαδικασία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας μετά τις 08/08/2022 δεν προβλέπεται.