Υπενθυμίσεις προθεσμιών και των αιτήσεων που λήγουν

✱ Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου πρέπει να δηλώσουν τις κατεχόμενες κυψέλες τους οι ενεργοί μελισσοκόμοι, είτε σε έντυπη μορφή στη ΔΑΟΚ της περιοχής τους, είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ.

✱ Έως τις 30 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για ενίσχυση σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

✱ Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ένταξης στα προγράμματα «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» έχει οριστεί η 15η Νοεμβρίου 2023.