Υπενθυμίσεις προθεσμιών και των αιτήσεων που λήγουν

✱ Μέχρι και τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023, οι ενταγμένοι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, κάτοχοι ιπποειδών της 2ης πρόσκλησης, ειδικά για το έτος 2023, οφείλουν να ελέγξουν και να καταχωρίσουν τις πιθανές αλλαγές του αριθμού σήμανσης των ίππων τους στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της Δράσης 10.1.09
(https://p2.dikaiomata.gr/M1019/).

✱ Ολοκληρώνεται, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, η δημόσια διαβούλευση της προδημοσίευσης της πρόσκλησης για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών που θα τρέξει το 2024.

✱ Έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 θα «τρέχει» η πρόσκληση στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» του ΠΑΑ 2014-2020.