Υπενθυμίσεις προθεσμιών και των αιτήσεων που λήγουν

✱ Λήγει στις 4 Δεκεμβρίου (μετά από παράταση) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής».

✱ Στις 27 Νοεμβρίου (μετά από παράταση) λήγει και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» του αμπελοοινικού τομέα, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023 – 2024».

✱ Στα 236 εκατ. ευρώ θα τρέξει το νέο LEADER – Εγκρίθηκαν οι 50 τοπικές στρατηγικές και η κατανομή των πόρων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έγκρισης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, καθώς και των πόρων που θα διατεθούν μέσω των τοπικών προγραμμάτων στις αγροτικές περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή της Υποπαρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ).

Συνολικά, κατανέμονται 236.100.000 ευρώ για 50 τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης, οι οποίες θα τρέξουν από 50 Ομάδες Τοπικής Δράσης της χώρας μέσω προσκλήσεων για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η κατανομή των πόρων πραγματοποιήθηκε βάσει του μόνιμου πληθυσμού και της ορεινότητας κάθε προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, καθώς και της βαθμολογίας που έλαβε κάθε τοπική στρατηγική. Παράλληλα, επιπλέον πόροι δόθηκαν στις περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και πυρκαγιές), καθώς και σε φορείς που παρουσίασαν επιτυχημένη υλοποίηση κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.