Υπέρ των Βιολογικών και των Κτηνοτρόφων η μεταφορά πόρων από το ΠΑΑ 2014-2020

«Καραμπόλες» στα κονδύλια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 φέρνει η 10η τροποποίησή του από τις υπηρεσιακές αρχές του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου αφενός να ενεργοποιηθεί το μέτρο για τη στήριξη των κτηνοτρόφων (Μέτρο 22), αλλά και να γεμίσει ο κουμπαράς για την τελευταία πρόσκληση των Βιολογικών. Επιπλέον, η τροποποιητική φέρνει στο φως και τις βασικές αλλαγές από την πρόσκληση των νέων Σχεδίων Βελτίωσης που πρόκειται να ενεργοποιηθεί.

Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 στη Ρόδο. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2022, θα γίνει ενημέρωση για το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις προκλήσεις που αναμένονται με την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Μεταφορά κονδυλίων

Με τη 10η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 εισάγεται το Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε κτηνοτρόφους που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», με την απορρόφηση κονδυλίων άλλων μέτρων του ΠΑΑ, και αυξάνεται η δημόσια δαπάνη για την τελευταία πρόσκληση των Βιολογικών, επίσης με την μεταφορά πόρων.

Ειδικότερα, για να εξασφαλιστούν κοινοτικά κονδύλια για το μέτρο στήριξης των κτηνοτρόφων, αξιοποιήθηκαν:

✱ 44 εκατ. ευρώ ενωσιακής κατανομής από την 3η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Το σκεπτικό στηρίχθηκε στο εξής: Το σύνολο των πληρωμών για τους εντασσόμενους δικαιούχους αγγίζει τα 525 εκατ. ευρώ. Μέχρι τις 31/12/2025 θα πληρωθεί το 70% αυτού του ποσού, ενώ το 30% θα πληρωθεί το 2026 από το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ.

✱ 12,5 εκατ. ευρώ περίπου ενωσιακής κατανομής από το Μέτρο 14 ««Καλή μεταχείριση των ζώων», με δεδομένο ότι θα ενεργοποιηθούν μόνο τα 25 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης (από το σύνολο των 45 εκατ. ευρώ) με την προκήρυξη μόνο της δράσης 14.1 «Καλή μεταχείριση χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής».

✱ 14,9 εκατ. ευρώ περίπου ενωσιακής κατανομής από το Μέτρο 113 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση», καθώς το ποσό θα παραμείνει αδιάθετο έως την τελευταία πληρωμή των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Βιολογική Μελισσοκομία

Επιπλέον, για να καλυφθεί η ζήτηση για τη μετάβαση στη βιολογική μελισσοκομία αξιοποιούνται αδιάθετοι πόροι ύψους 47,37 εκατ. ευρώ περίπου από την τελευταία προκήρυξη της δράσης 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

Βιολογικά

Στην τελευταία πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία», και προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση, μεταφέρονται πόροι ύψους:

✱ 69 εκατ. ευρώ από το υπομέτρο 8.1 «Δάσωση γεωργικών γαιών», με δεδομένο ότι δεν έχει βγει η πρόσκληση.

✱ 20 εκατ. ευρώ από το Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς» (Εξισωτική Αποζημίωση).

✱ Μέρος ποσού ύψους 11,5 εκατ. ευρώ από το υπομέτρο 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων». Το υπόλοιπο μέρος θα μεταφερθεί εσωτερικά στο υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».

Η αύξηση των πόρων του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» ανέρχεται κατά 108 εκατ. ευρώ ενωσιακή κατανομή. Οι νομικές δεσμεύσεις του Μέτρου είναι περίπου 1.560 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, έναντι των 1.279 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη της προγραμματικής κατανομής του ΠΑΑ 2014-2020 (έκδοση 10.1). Οι υπόλοιποι πόροι, έως ότου καλυφθεί πλήρως η ζήτηση θα προέλθει από αδιάθετους πόρους άλλων μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2022, σε επόμενη τροποποίηση, έως το 2025.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022