Τα υπέρ και τα κατά των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

κτηνοτροφία στον Νομό Ηλείας

«Η υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των προδιαγραφών και του περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, που εξέδωσε με καθυστέρηση το ΥΠΑΑΤ, έχει θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, είναι μια υπουργική απόφαση που κινείται σε καλό δρόμο, καθώς για πρώτη φορά θα γίνει στην Ελλάδα μια καταγραφή των εκτάσεων που μπορούν να βοσκηθούν, συμπεριλαμβάνοντας πάρα πολλά υπόβαθρα».

Αυτά υποστηρίζει στην «ΥΧ» ο επιστημονικός συνεργάτης της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Γιάννης Κόκκουρας, ο οποίος προτείνει στους κτηνοτρόφους «να συνεργαστούν με τους μελετητές στη σύνταξη των ερωτηματολογίων συνθηκών βόσκησης. Από το ερωτηματολόγιο αυτό, ο μελετητής θα πληροφορηθεί επικουρικά για το είδος εκτροφής των ζώων στην περιοχή μελέτης και ιδιαίτερα για τις τοποθεσίες και τον χρόνο βόσκησης των ζώων».

Τσιρώνης: Έως το 2019 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (vid)

Στα θετικά της υπουργικής απόφασης για τους κτηνοτρόφους –σύμφωνα με τον κ. Κόκκουρα– είναι ότι για κάθε λιβαδική μονάδα θα πρέπει να προταθεί ένα τουλάχιστον έργο ποτισμού και να τοποθετηθεί όπου οι ανάγκες νερού της λιβαδικής μονάδας καθορίζουν. Ακόμη, το μεγαλύτερο όφελος που θα έχουν οι κτηνοτρόφοι είναι η αύξηση των επιλέξιμων (κατά ΟΠΕΚΕΠΕ) βοσκοτοπικών εκτάσεων.

Στα μείον της απόφασης είναι ότι όπου το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής μελέτης είναι υπεράριθμο, προτείνονται ως πιθανές λύσεις, αν δεν μπορεί να αυξηθεί η βοσκοϊκανότητα των λιβαδικών μονάδων, η μετακίνηση των επιπλέον ζώων σε γειτονικές κοινότητες του δήμου, όπου υπάρχει περίσσεια βοσκήσιμων γαιών, ή η μετακίνησή τους σε κοινότητες άλλου δήμου, όπου επίσης υπάρχει περίσσεια βοσκήσιμων γαιών. Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή;