Υπόλοιπα Εξισωτικής και περιβαλλοντικές δράσεις στο μενού πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ τις τελευταίες μέρες

Υπόλοιπα Εξισωτικής έτους 2017, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση, ανειλημμένες υποχρεώσεις πληρώθηκαν, μεταξύ άλλων, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την προηγούμενη εβδομάδα και δη το διάστημα από 21 έως 23 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το διάστημα αυτό καταβλήθηκαν συνολικά 34.238.440,95 ευρώ σε 53.315 δικαιούχους.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον πίνακα που δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τις εν λόγω πληρωμές 

Πιστώνονται σταδιακά οι κορωνοπληρωμές των αιγοπροβατοτρόφων