Υπομέτρο 5.2: Προαπαιτούμενο η αναγνώριση της φυσικής καταστροφής τουλάχιστον στο 30% του γεωργικού δυναμικού

Ενεργή θα παραμείνει έως τις 30 Απριλίου η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Υπομέτρο 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (ζωικό και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα» του ΠΑΑ 2014-2020, ύψους 45 εκατ. ευρώ.

Εφαρμογή καθεστώτος

Το εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης εφαρμόζεται στις ΠΕ Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023, τον Δήμο Δομοκού της ΠΕ Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγη επίσης από την κακοκαιρία Daniel, καθώς και στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της ΠΕ Έβρου, της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, που επλήγησαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά του Αυγούστου 2023, παρέχοντας στήριξη για επανόρθωση ζημιών κεφαλαίου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αφορούν την:

 Ανασύσταση ζημιών ζωικού κεφαλαίου.

 Αποκατάσταση ζημιών πάγιου κεφαλαίου και εξοπλισμού.

Προαπαιτούμενο για την εφαρμογή του καθεστώτος είναι η έκδοση απόφασης (απόφαση αναγνώρισης) για την επίσημη αναγνώριση της φυσικής καταστροφής που έχει πλήξει μια περιοχή, και η οποία αφορά τουλάχιστον το 30% του γεωργικού δυναμικού που επλήγη από τη φυσική καταστροφή.

Ποσοστό στήριξης

Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό στήριξης ανέρχεται έως το 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τα 250.000 ευρώ σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή ανέγερσης γεωργικών κτηρίων και κατασκευών όταν έχει επέλθει ολοσχερής καταστροφή, ενώ σε περιπτώσεις επιδιόρθωσης υφιστάμενης κτηριακής εγκατάστασης έως τα 100.000 ευρώ.