Υποβολή προσφυγών για την νιτρορύπανση

Υποβολή προσφυγών για την νιτρορύπανση

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας, ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» ότι στο ακόλουθο link (http://www.opekepe.gr/one.asp?id=1556184449&year=2019&cat=A) μπορούν να βρουν την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή της εκκαθάρισης της δράσης 10.1.04 και την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής από τους δικαιούχους, από την Δευτέρα 6 Μαΐου και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου.