Ζωική παραγωγή: Χαμηλό το ποσοστό επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες

Στις 18 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση, με τίτλο «1st Global Dairy Tech Mapping». Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το διεθνές δίκτυο Farm Comparison Network (IFCN) και το αμερικανικό περιοδικό «Progressive Dairy», ήταν μια πρώτη απόπειρα χαρτογράφησης των επενδύσεων νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην αγελαδοτροφία, σε διεθνές επίπεδο.

Αναφορά πραγματοποιήθηκε και στην αγορά του αγελαδινού γάλακτος, με τα πιθανά σενάρια για την εξέλιξη της τιμής το 2023 να είναι δύο, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Το πρώτο σενάριο προβλέπει μια διόρθωση της μέσης τιμής σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα επίπεδα του 2022. Το δεύτερο προβλέπει ένα σενάριο με τη χαρακτηριστική ονομασία «rollercoaster» (το γνωστό μας τρενάκι του λούνα-παρκ, όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί μια αγορά με μεγάλα σκαμπανεβάσματα).

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η τιμή προβλέπεται να πέσει σημαντικά μέσα στο 2023, περίπου 30%, για να ανέβει απότομα και να ανακάμψει το 2024. Εκ των δύο αυτών σεναρίων, το πρώτο θεωρείται από τους ειδικούς ότι συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Στην κτηνοτροφία μόλις ένα από τα 25 δισ. επενδύσεων

Στο διαδικτυακό event παρουσιάστηκαν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν 190 επιχειρήσεις (τόσο ώριμες, όσο και νεοφυείς) που δραστηριοποιούνται στην αγορά τεχνολογιών για τη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία.

Την πίτα μοιράζονται εξίσου η EE με τη Βόρεια Αμερική, καθώς σε αυτές βρίσκονται πάνω από τα 2/3 των επιχειρήσεων διεθνώς (67 και 72 αντίστοιχα), με τρίτη αγορά την Ασία (36 επιχειρήσεις) και από εκεί και πέρα την παρουσία των υπόλοιπων ηπείρων να είναι από μικρή έως μηδαμινή (13 στην Ωκεανία, 2 στη Ν. Αμερική και 1 στην Αφρική).

Στοιχείο που προκαλεί, πάντως, εντύπωση είναι ότι ενώ για την πενταετία 2015 – 2020 έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις άνω των 24 δισ. δολαρίων για νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα (σύμφωνα με το ag funder), οι επενδύσεις στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις μόλις που ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι το 2020 οι συνολικές επενδύσεις σε αγροτικές τεχνολογίες ανήλθαν σε 7,9 δισ. δολάρια. Σε ό,τι αφορά τους τομείς που έχουν γίνει οι εν λόγω επενδύσεις, αυτές συγκεντρώνονται κυρίως στις τεχνολογίες διαχείρισης της εκμετάλλευσης, στην ευζωία των ζώων και στη σίτισή τους, ενώ αρκετά πιο πίσω ακολουθεί η άμελξη (συγκεκριμένα ποσοστά δεν δίνονται).

Αναφορικά με τα είδη των τεχνολογιών στα οποία έχει «πέσει» χρηματοδότηση, αυτά είναι πρώτα και κύρια διάφορα λογισμικά, ενώ ακολουθούν η αυτοματοποίηση και οι αισθητήρες.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι περίπου οι τέσσερις στις δέκα εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούνται μικρές ή μικρομεσαίες, καθώς το σύνολο των εκμεταλλεύσεων που υποστηρίζουν διαθέτουν έως 100.000 ή και κάτω από αυτό το όριο.