Το άρμεγμα με ρομπότ και η βόσκηση αποδίδουν

Το 99% των Ολλανδών κτηνοτρόφων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ρομπότ και βοσκότοποι», δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, και οι σύγχρονες αλμεκτικές με την ελεύθερη βόσκηση αποδίδουν.

Οι 500 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις πήραν μέρος σε ερευνητικό πρόγραμμα δημιουργίας βέλτιστων πρακτικών εκτροφής αγελάδων, στις οποίες αξιοποιούνται ρομποτικές αλμεκτικές μηχανές, ενώ αυτές βόσκουν σε ανοικτούς χώρους και δεν είναι ενσταβλισμένες.

Ο πιο βασικός παράγοντας που καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα, είναι η συστηματικότητα. Τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον βοσκότοπο την ίδια ώρα. Η χρήση διαφορετικού βοσκότοπου κάθε μέρα, είναι ενισχυτική παράμετρος. Ωστόσο, σε μικρότερους βοσκότοπους κρίνεται σκόπιμη η κυκλική χρήση της γης. Ο βοσκότοπος διαιρείται σε τρία μέρη, κάθε ένα εκ των οποίων υποδιαιρείται σε πέντε αγροτεμάχια, και οι αγελάδες βόσκουν κάθε μέρα σε ένα διαφορετικό τεμάχιο, ακολουθώντας έναν κύκλο 15 ημερών.