Έλεγχοι για παραφυματίωση

Θα συμμετάσχει το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών

Έλεγχοι για παραφυματίωση
-Διαφήμιση-

Τη συμμετοχή ειδικού τμήματος της διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών σε διεργαστηριακό έλεγχο για την παραφυματίωση ενέκρινε το ΥΠΑΑΤ.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η με απευθείας διαπραγμάτευση ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συμμετοχής του τμήματος Δι.Π.Αν.ι.Μι.Φυ.Μ. της διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών σε διεργαστηριακό έλεγχο σε διαπιστευμένη ορολογική δοκιμή για τη διάγνωση της παραφυματίωσης, με λήψη ή μη εγγράφων και σφραγισμένων προσφορών. Η δαπάνη, που προϋπολογίζεται σε 350 ευρώ, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΓΚ, τις πιστώσεις της διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Αντιγόνη Ζούντα

-Διαφήμιση-