Έως 31/3 οι αιτήσεις αποδέσμευσης από αγροπεριβαλλοντικά

παράταση ηια τα αγροπεριβαλλοντικά

Σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, οι παραγωγοί που επιθυμούν να αποδεσμευθούν από αγροπεριβαλλοντικές δράσεις (έτος εφαρμογής 2015) έχουν τη δυνατότητα έως τις 31 Μαρτίου να υποβάλλουν σχετική αίτηση αποδέσμευσης χωρίς μάλιστα να τους ζητηθεί επιστροφή για την περίοδο για την οποία ίσχυσε η δέσμευση.

Επίσης για το έτος εφαρμογής 2016, η καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης αποδέσμευσης είναι η 15 Μαΐου και για το 2017 η 15 Μαΐου 2017.

Δείτε εδώ την απόφαση