Αίτηση για ΠΟΠ το «Πευκοθυμαρόμελο» από τη Κρήτη

Αίτηση για ΠΟΠ το «Πευκοθυμαρόμελο» από τη Κρήτη

Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης υπέβαλαν οι μελισσοκομικοί σύλλογοι Ανατολικής Κρήτης, Λασιθίου και Χανίων, καθώς και οι μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Η αίτηση υπεβλήθη στην αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥΠΑΑΤ.

Για την προαναφερόμενη αίτηση καταχώρισης στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 09/05/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην ελληνική επικράτεια.