Αναβιώνει ο ΑΣ Ομαδικών Καλλιεργειών «Η Μελούνα Ολύμπου»

Αναβιώνει ο ΑΣ Ομαδικών Καλλιεργειών «Η Μελούνα Ολύμπου»

«Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί αναβιώνουν. Με ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα, δίνουμε τη δική μας απάντηση στην οικονομική κρίση. Οι προοπτικές αναβίωσης του συνεταιρισμού μας και της λειτουργίας του σε υγιείς, οικονομικές και όχι μόνο βάσεις, είναι θετικές γιατί θα στηριχθεί η τοπική οικονομία, θα απασχοληθούν εργαζόμενοι και θα παράγονται ποιοτικά αγροτικά προϊόντα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Με αυτά τα λόγια απευθύνουν πρόσκληση στους παραγωγούς της επαρχίας Ελασσόνας, προκειμένου να στηρίξουν το φιλόδοξο εγχείρημά τους, οι άνθρωποι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ομαδικών Καλλιεργειών «Μελούνα Ολύμπου», οι οποίοι σε σχετική ανακοίνωση παρουσιάζουν το όραμα και τις βασικές αρχές λειτουργίας του ΑΣ. Το σχέδιό τους στηρίζεται στους εξής άξονες: Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες των ΑΕΙ και ΤΕΙ για εκπόνηση μελετών, εδαφολογικές εξετάσεις, κλιματολογικές συνθήκες και μικροκλίμα της περιοχής. Οικονομοτεχνικές μελέτες για το ποιες καλλιέργειες ταιριάζουν στο κτήμα, καθώς και τις αποδόσεις τους, π.χ. από βότανα, οπωροφόρα, λαχανικά, δημητριακά (δίκκοκα και μονόκκοκα), αμπέλι, με όψιμες ποικιλίες κ.ά. Η αναβίωση, η συμμετοχή και η στήριξη του ΑΣ με τις παραπάνω αρχές λειτουργίας με δημοκρατία και διαφάνεια, τα κίνητρα που δίνονται από τον νέο νόμο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς θα δώσουν δουλειά και ανάπτυξη στον τόπο. Είναι η μοναδική θετική διέξοδος.

Σύμφωνα με την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού Μελούνας, «στην περίπτωση της αναβίωσης των παλιών συνεταιρισμών, που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, εντάσσεται και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομαδικών Καλλιεργειών (ΑΣΟΚ) ‘‘Μελούνα Ολύμπου’’ με 2.608 στρέμματα. Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η συμμετοχή και η στήριξη των μελών του ΑΣ σε όλες τις προσπάθειες».