Ανακόπηκε η πτώση τιμών ελαιόλαδου

Τις τελευταίες ημέρες σταθεροποιήθηκε η τιμή του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 3,0 με 3,10 € (τιμή βυτίου ex. factory) ανάλογα με μικρές διακυμάνσεις των ποιοτήτων.

Στα ίδια περίπου επίπεδα είναι οι τιμές των έξτρα και στην Ισπανία. Τα λαμπάντε 1° βρίσκονται στα 2,60 € με αυξανόμενες εισαγωγές από Ιταλία. Ενδιαφέρον στοιχείο ότι και τα μελλοντικά συμβόλαια για τους μήνες Δεκέμβριο – Ιανουάριο δείχνουν σταθερότητα σε αυτά τα επίπεδα.

Πηγή ανησυχίας για υποβάθμιση της ποιότητας ελαιολάδου είναι η συνέχιση των αφύσικων για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών στην Ελλάδα.

Βασίλης Ζαμπούνης