Μεταποίηση: Σε διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο – Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες, πού επιτρέπεται η ίδρυση σφαγείων 

26.06.2024
8' διάβασμα
metapoiisi-se-diavoulefsi-to-thesmiko-plaisio-poies-einai-oi-epileximes-dapanes-pou-epitrepetai-i-idrysi-sfageion-50653

Σε διαβούλευση express του θεσμικού πλαισίου της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 προχωράει το ΥΠΑΑΤ, αναρτώντας στην ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας του το σχετικό κείμενο. Η διαβούλευση ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 26 Ιουνίου, και θα παραμείνει ανοιχτή έως την άλλη Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με την υπό διαβούλευση υπουργική απόφαση (η οποία θα πρέπει να υπογραφεί προκειμένου να ενεργοποιεί και η πρόσκληση), στο πλαίσιο της Παρέμβασης ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, και μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) ανά τομέα και μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ωστόσο, δεν ενισχύονται:

  • Η μεταποίηση της κάνναβης
  • Η μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων
  • Αιτήσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα
  • Η ίδρυση ελαιοτριβείων.

Εξαιρέσεις

  • Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές. Η δυναμικότητα του νέου σφαγείου δεν ξεπερνά τους 400 τόνους κρέατος ετησίως.
  • Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Όρια προϋπολογισμού

Τα όρια προϋπολογισμού των πράξεων της Παρέμβασης αφορούν στον αιτούμενο προϋπολογισμό των αιτήσεων στήριξης, και δύναται να κυμαίνονται μεταξύ 400.001 ευρώ και 5.000.000 ευρώ και προσδιορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ένταση στήριξης

Η ένταση στήριξης καθορίζεται ως εξής:

α) Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%

β) Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%

γ) Περιφέρεια Αττικής: 40 %

Η ένταση της στήριξης διαφοροποιείται στις Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης καθώς και στα μικρά νησιά του Αιγαίου λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους. Τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των Περιφερειών προσαυξάνονται άπαξ κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ), υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσοστό που προβλέπεται από το άρθρο 73 παρ. 4 του καν. (ΕΕ) 2021/2115 του ΕΚΣ όπως ισχύει κάθε φορά.

Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε εξοικονόμηση ενέργειας, ύδατος, μείωσης εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και μείωση αποβλήτων, σε ποσοστό από 20% και άνω του αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης, προβλέπεται η προσαύξηση της έντασης στήριξης κατά 10% στο ύψος της συγκεκριμένης δαπάνης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης είναι επιλέξιμες προς στήριξη οι παρακάτω δαπάνες:

α) Απόκτηση ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης

β) Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών. Είναι επιλέξιμοι οι οικίσκοι φύλαξης εμβαδού μέχρι 15 τ.μ.

γ) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας εντός των ορίων του οικοπέδου υλοποίησης της επένδυσης

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού δεν θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν διαθέτει ανεξίτηλο σειριακό αριθμό (serial number- SN) εντός ειδικού μόνιμου μεταλλικού πλαισίου

ε) Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, εξοικονόμησης ύδατος και ενέργειας, μείωσης εκπομπών αερίου θερμοκηπίου και επεξεργασίας αποβλήτων. Ο εξοπλισμός αυτός δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης

στ) Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας που πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου υλοποίησης της επένδυσης

ζ) Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i. οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη ως γεωργικό προϊόν και στο παραγόμενο τελικό προϊόν/υποπροϊόν ως γεωργικό προϊόν). Ενδεικτικά αναφέρονται: – φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου – ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίηση – βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη – ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων – οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν. (ΕΚ) 1069/2009 της Επιτροπής (L 300) και Καν. (ΕΚ) 142/2011 της Επιτροπής (L 54)), στο πλαίσιο δράσης ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά (Ζωικών Υποπροϊόντων) ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους.

Το ύψος των δαπανών για την αγορά οχημάτων, δεν υπερβαίνει το 10% του αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης.

  1. Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. Ενδεικτικά: – περονοφόρα – παλετοφόρα – ανυψωτικά.

η) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS, GLOBAL G.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου

θ) Ο εξοπλισμός μηχανογράφησης, γραφείων και ασφάλειας επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablet πωλήσεων και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων)

ι) Η απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού (ERP/CRM/SCADA/PLC κ.α.) και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση)

ια) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, συμβούλων, αμοιβές εκπόνησης μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την οικονομική βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητα. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα και κατ’ αποκλειστικότητα με την εκτέλεση της πράξης και είναι αναγκαίες για την προετοιμασία, την εκτέλεσή της ή/και την αποπληρωμή της.

Το ύψος των γενικών και άυλων δαπανών συνολικά, δεν υπερβαίνει το 10% του αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης. Οι δαπάνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα τελικής πληρωμής του δικαιούχου.

Δείτε εδώ αναλυτικά το κείμενο της διαβούλευσης