Αναρτήθηκαν τα μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές

Διαθέσιμα είναι, ήδη, για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων τα μηχανογραφικά δελτία, ώστε να έχουν το χρονικό περιθώριο να τα μελετήσουν.

Σημειώνεται ότι τη φετινή χρονιά, λόγω της ιδιαιτερότητας του «διπλού» εξεταστικού συστήματος, υπάρχουν δύο κατηγορίες μηχανογραφικών, μία για κάθε σύστημα. Δηλαδή, τα μηχανογραφικά για το νέο σύστημα (ΓΕΛ 2016 με το Νέο σύστημα και ΕΠΑΛ 2016 με το Νέο σύστημα) και τα μηχανογραφικά για το παλιό σύστημα (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 2016 με το Παλαιό σύστημα και ΕΠΑΛ-Α΄ 2016 με το Παλαιό σύστημα).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) και ειδικότερα στον σύνδεσμο «Εξετάσεις». Λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών πρόκειται να γίνουν γνωστές στο επόμενο χρονικό διάστημα.