Αρχές Απρίλη η συνδεδεμένη για βαμβάκι, τεύτλα, πορτοκάλια και ροδάκινα

Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της «ΥΧ» με τις πληρωμές για σιτάρι, όσπρια, ψυχανθή και σπαράγγι

Αρχές Απρίλη η συνδεδεμένη για βαμβάκι, τεύτλα, τα πορτοκάλια και ροδάκινα

Πιστώθηκαν την Τρίτη (22/3) οι λογαριασμοί των δικαιούχων με τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στις συνδεδεμένες ενισχύσεις σκληρού σίτου, κτηνοτροφικών ψυχανθών, βρώσιμων οσπρίων και σπαραγγιού. Επιβεβαιώθηκε έτσι και το πρωτοσέλιδο δημοσιεύμα της «ΥΧ» στις 11 Μαρτίου που είχε προαναγγείλει πληρωμές εντός του μήνα. Επιπλέον σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επόμενες πληρωμές συνδεδεμένης ενίσχυσης θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Απριλίου και θα αφορούν το βαμβάκι, τα τεύτλα, τα πορτοκάλια και τα ροδάκινα προς χυμοποίηση.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης που πληρώθηκαν  στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 175 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 17,5 ευρώ ανά στρέμμα. Για το σπαράγγι, σύμφωνα με ανάλογη απόφαση, το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2015, καθορίζεται στα 385 €/εκτάριο ή 38,5 ευρώ/στρ., στην καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, για το έτος ενίσχυσης 2015, η συνδεδεμένη ενίσχυσης καθορίζεται στα 244,12 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 24,412 ευρώ ανά στρέμμα. Τέλος, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 45,57 €/εκτάριο (4,557 ευρώ/στρ.).

Επιπλέον, από τις αποφάσεις γίνεται γνωστό ότι η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση σκληρού σίτου για το 2015 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς (250.000 εκτάρια). Η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση ψυχανθών υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (40.000 εκτάρια), στα όσπρια η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας για το 2015 ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 16.500 εκταρίων και τέλος για το σπαράγγι η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση είναι 1.463,13 εκτάρια. Συμπληρώνεται ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας σπαραγγιού, για το 2015, υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (3.900 εκτάρια).

ύψος συνδεδεμένης ενίσχυσης

Χρήστος Διαμαντόπουλος