Ασπροπρόσωπες οι εξαγωγές λόγω των αγροτικών προϊόντων

Μπορεί η Ελλάδα να κατέγραψε μείωση των εξαγωγών της, σύμφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, στο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2015, όμως οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ενισχύθηκαν θεαματικά.

Παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3%, αν κατά τον υπολογισμό αφαιρεθούν τα πετρελαιοειδή προϊόντα, οι εξαγωγές μας εμφάνισαν αύξηση κατά 6,8% και μείωση οι εισαγωγές.

Στο πλαίσιο της αύξησης αυτής και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων παρουσίασαν ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις, με τον ρυθμό αύξησής τους να ενισχύεται σημαντικά κατά 17,4%. Στη μεταβολή αυτή συνέβαλαν κυρίως τα λίπη-έλαια (+203%), τα ποτά-καπνά (+23%) και τα τρόφιμα (+4%). Οι εξαγωγές πρώτων υλών υπολογίζονται σε €628 εκατ., αυξημένες κατά 5,4% από το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2014.

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων κινούνται ανοδικά, με ρυθμό 10,7%. Ιδιαίτερα θετική είναι η συμβολή των μηχανημάτων και του υλικού μεταφορών (+19,2%) και των βιομηχανικών ειδών ταξινόμησης κατά α’ ύλη (+16,3%), ενώ τα χημικά προϊόντα κατέγραψαν μικρότερη αύξηση εξαγωγών (1,7%).

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας με πιο πρόσφατο αυτό των capital controls, οι ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους αντέχουν και συνεχίζουν την προσπάθειά τους να είναι παρούσες στις αγορές του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ όμως είναι επιβεβλημένη πλέον η άμεση εφαρμογή πρωτοβουλιών και δράσεων για την περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων για εισαγωγές πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, την ενίσχυση της ρευστότητας και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, την απλούστευση της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα και γενικότερα τη διασφάλιση κατά το δυνατό ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα (Ιανουάριος – Αύγουστος 2015) οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά 7%, σύμφωνα με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

«Τόνωση παραγωγής και εξωστρέφειας»

Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, ∆ρ. Κυριάκος Λουφάκης

Για το τι μέλλει γενέσθαι από πλευράς της πολιτείας για την ενίσχυση των εξαγωγών, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, ∆ρ. Κυριάκος Λουφάκης, δήλωσε στην «ΥΧ» τα εξής: «Ο ΣΕΒΕ καλεί την κυβέρνηση να δράσει αποφασιστικά και αποτελεσματικά για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγής και της εξωστρέφειας. Αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη χώρα είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ώστε να ομαλοποιηθεί η αγορά και να επανέλθει η εμπιστοσύνη. Κρίσιμη είναι η διασφάλιση ενός ευνοϊκού εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων επενδύσεων και την προσέλκυση νέων εγχώριων και κυρίως ξένων. Την στιγμή αυτή, λόγω της αβεβαιότητας, το ρίσκο επένδυσης στη χώρα μας είναι πολύ υψηλό. Θα πρέπει λοιπόν πέραν της συνεχούς προσπάθειας προς ομαλοποίηση της αγοράς, να παρθούν μέτρα που θα αντισταθμίζουν και θα ασφαλίζουν αυτό το ρίσκο».