Αύξηση εξαγωγών της ελληνικής φέτας στη Σουηδία

Oι εξαγωγές της χώρας μας προς τη Σουηδία το 2015 ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,68%.

ΕΦΕΤ: Η φέτα ως εθνικός διατροφικός θησαυρός   

Τα τυροκομικά προϊόντα (σε πολύ μεγάλο ποσοστό η φέτα), αποτέλεσαν το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας στη Σουηδία με μερίδιο 18,6% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), ενώ σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Σουηδίας, το 2015 υπήρξε μείωση κατά 6,5% των ελληνικών εξαγωγών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίθετα, αύξηση κατά 26% σημείωσαν οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Σουηδία (οι εξαγωγές προς Σουηδία ήταν 122,6 εκατ. ευρώ και οι εισαγωγές 280 εκατ. ευρώ). Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδος-Σουηδίας ανήλθε σε 1,47 δισ. κορόνες (157,4 εκατ. ευρώ) κατά το εξεταζόμενο διάστημα.

Σε ότι αφορά στα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα, στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο μπεντονίτης με μερίδιο 8,3%, ενώ οι διόπτρες που αποτελούσαν το δεύτερο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας τα προηγούμενα έτη, είναι πλέον στην όγδοη θέση και έχουν ποσοστό 6,2%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές σημαντικών ποσοτήτων του πολεμικού αυτού υλικού κατά τα τελευταία χρόνια οφείλονται σε συμφωνία που είχε υπογραφεί μεταξύ του σουηδικού στρατού και της ελληνικής εταιρείας «Θέων Αισθητήρες», κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού. Μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγικών αγαθών της Ελλάδας συγκαταλέγονται επίσης οι ελιές (7,9%) και πλαστικές ύλες (ποσοστό 6,9%).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την περασμένη χρονιά, δεν υπήρξαν καθόλου εξαγωγές σιδηρονικελίου, το οποίο επί αρκετά έτη αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά αγαθά της Ελλάδας προς τη Σουηδία. Τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούσαν το σημαντικότερο προϊόν που εισάγει η Ελλάδα από τη Σουηδία κατά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο το 2015 αν και παρουσίασαν αύξηση βρίσκονται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 12,2% επί των συνολικών εισαγωγών από Σουηδία. Στην πρώτη θέση της κατάταξης είναι πλέον τα ορυκτέλαια με μερίδιο 17,5% στις ελληνικές εισαγωγές. Τα ορυκτέλαια παρουσίασαν πολύ μεγάλη αύξηση κατά 550% σε σύγκριση με το 2014 και για το λόγο αυτό αυξήθηκαν γενικότερα οι σουηδικές εξαγωγές προς τη χώρα μας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια σημείωναν σταθερά μείωση. Διάφορα προϊόντα χάρτου και ξυλείας καθώς επίσης ψάρια, οχήματα και τηλεφωνικές συσκευές συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών εισαγωγικών αγαθών της Ελλάδας από τη Σουηδία.

Τα δέκα πρώτα εξαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας στη Σουηδία

  • Τυροκομικά προϊόντα (Φέτα)  ποσοστό 18,6% στο σύνολο των εξαγωγών.
  • Διάφορες άργιλοι (Μπεντονίτης)  8,3% στο σύνολο των εξαγωγών.
  • Λαχαν. διατηρημένα (κυρίως ελιές)  7,9% στο σύνολο των εξαγωγών.
  • Πολυμερή του στυρολίου (Πολυστυρόλιο)  6,9% στο σύνολο των εξαγωγών.
  • Σταφύλια, νωπά ή ξερά  4,1% στο σύνολο των εξαγωγών.
  • Φαρμακευτικά παρασκευάσματα  4% στο σύνολο των εξαγωγών.
  •  Διάφορα ενδύματα (ανδρικά και γυναικεία)  3,8% στο σύνολο των εξαγωγών.
  • Διόπτρες 2,9% στο σύνολο των εξαγωγών.
  •  Διάφορα υφάσματα 2,3%στο σύνολο των εξαγωγών.
  •  Ανθρακικό φυσικό μαγνήσιο (μαγνησίτης)  1,8% στο σύνολο των εξαγωγών.