Β. Μπασιάκος: Ανάγκη αξιοποίησης τα συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο αγροτικός τομέας

Β. Μπασιάκος: Ανάγκη αξιοποίησης τα συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο αγροτικός τομέας

Ο Βουλευτής Βοιωτίας, τ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Μπασιάκος, μιλώντας ως εισηγητής σε Ειδική Επιστημονική Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την «Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση», που απευθυνόταν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, αναφέρθηκε αναλυτικά τόσο στις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού αγροτικού τομέα, όσο και στις διαχρονικές προσπάθειες για αξιοποίηση δυνατοτήτων, όπως οι κοινοτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις, καθώς και η έγκριση και υλοποίηση αναπτυξιακών αγροτικών προγραμμάτων για δράσεις, αλλά και προσπάθειες προβολής και προώθησης των ποιοτικών προϊόντων μας, ώστε να διατίθενται με καλύτερους όρους.

Ειδικότερη αναφορά έκανε στα επιτεύγματα της Υπουργικής του θητείας (2004-2007), με την άμεση καταβολή των επιδοτήσεων στην Ελλάδα από την έναρξη εφαρμογής της νέας ΚΑΠ το 2005 (ως πρώτης χώρας από όλες τις 15 τότε χώρες-μέλη της Ε.Ε., με τον άμεσο καθορισμό των προσωρινών δικαιωμάτων 1.104.000 δικαιούχων αγροτών στις 28 Ιουλίου του 2005), με την αξιόπιστη έγκριση και γρήγορη καταβολή αποζημιώσεων, την πλήρη αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ε.Ε. (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης), την αποτροπή ανεξέλεγκτων εισαγωγών αγροτικών προϊόντων, την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων το 2005-2006 κατά 33% και την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος τότε κατά 2%, έναντι σημαντικής μείωσης του μέσου όρου στα 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε..
Ενώ τώρα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων και ταυτόχρονα επιβάλλονται στους αγρότες διάφορες δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις (όπως αύξηση φορολογίας εισοδήματος, κατάργηση απαλλαγής από το φόρο των επιδοτήσεων έως 12.000ευρώ, αύξηση προκαταβολής φόρου, αύξηση τιμής αγροτικού ρεύματος, αύξηση ΦΠΑ αγροτικών εφοδίων, σταδιακή κατάργηση επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου, αύξηση έως και στο τριπλάσιο των ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ).

Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ο αγροτικός τομέας μας, με την προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων μας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων στην παραγωγή, τυποποίηση και μεταποίηση, με μείωση του κόστους παραγωγής, με καινοτομίες, αγροτική έρευνα, καθώς και με μείωση και όχι αύξηση της φορολογίας, όπως επιχειρεί ήδη κατά τρόπο απαράδεκτο η Κυβέρνηση, σε συνάρτηση μάλιστα με όσα ισχύουν στις γειτονικές χώρες, που είναι ανταγωνιστικότερες σε ομοειδή με τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Ζήτησε χρήση νέων τεχνολογιών, βιώσιμη εντατικοποίηση της παραγωγής για την επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, βελτίωση των οργανωτικών δομών και γενικότερα την υποβοήθηση του αγρότη από το κράτος και όχι την παρεμβολή εμποδίων από τη δημόσια διοίκηση και τους μηχανισμούς της.
«Η στήριξη του πρωτογενή τομέα και της υπαίθρου είναι για τη χώρα μας εθνική ανάγκη», κατέληξε ο κ.Μπασιάκος.