Γεωπονική εκδήλωση στο Βόλο

Γεωπονική εκδήλωση στο Βόλο

Διάλεξη με τίτλο «Συστήματα τηλεπισκόπησης για την χαρτογράφηση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων των φυτών» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 από τον κ. Victor Alchanatis  στο κεντρικό αμφιθέατρο της Γεωπονικής Σχολής (Φυτόκο) Βόλου στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η διάλεξη θα είναι ανοικτή στο κοινό και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.